Polgármesteri felhívás - partnerségi egyeztetés 5/25/2017 9:04:14 AM
 

C/1950/4/2017

 

MERSEVÁT KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

9531 Mersevát, Dózsa u. 39.

 

TÁJÉKOZTATOM

Mersevát Község Tisztelt Lakosságát,

a településen székhellyel, telephellyel rendelkező Gazdálkodó Szervezetet,

a Község területén működő Civil Szervezeteket és

Egyházakat

az alábbiakról:

Törvényi rendelkezés alapján, 2017. október 1-ig, valamennyi települési önkormányzatnak meg kell alkotnia Településképi Arculati Kézikönyvét, amely hiánypótló módon lehetőséget teremt a jellegzetes települési karakterjegyek meghatározására és társadalmasítására.

A Kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül. Elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő szemléletformáló kiadvány lesz, amely lényegre törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be a faluközösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. Meghatározza a község településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, beépítési vázlatokat, egyúttal irányt mutat az építtetőknek.

Ezen településrendezési dokumentum szakmai összeállítását, községünkben, a Pro-Arch Építész Stúdió Bt. végzi, R. Takács Eszter főépítész irányításával.

Mivel a Kézikönyv megalkotásának, a jogalkotó szándéka szerint, széleskörű társadalmi konszenzuson kell alapulnia, az Önkormányzat, előzetesen elfogadott partnerségi szabályzata alapján, partnerségi egyeztetést kezdeményez Mersevát község lakosságával, gazdálkodó- és civil szervezeteivel továbbá a helyben működő egyházakkal, hogy közreműködésükkel minél hasznosabb, szebb, egyedibb, községünk építészeti értékeit bemutató és megőrzését elősegítő, jövőbeli fejlődési irányait, a helyi elképzelésekkel összhangban kijelölő dokumentum születhessen.

Az előzetes tájékoztató munkarész 2017. május 31-étől válik elérhetővé Mersevát Község Önkormányzata honlapjának főoldalán (www.mersevat.hu), és a Mersevát Község Önkormányzata székhelyén (9531 Mersevát, Dózsa u. 39.) lévő hirdetőtáblán.

A Településképi Arculati Kézikönyv megalkotásával kapcsolatos, előzetes, írásos-észrevételeiket, javaslataikat, 2017. június 8–ig, a polgármesterhez címzett, Mersevát Község Önkormányzata székhelyére (9531 Mersevát, Dózsa u. 39.) vagy a mersevatkvt@freemail.hu e-mail címre történő megküldéssel tehetik meg.

Valamennyi beérkező vélemény továbbításra kerül a Kézikönyv elkészítésével megbízott Pro-Arch Építész Stúdió Bt-nek, amely szakmai javaslatával ellátva megküldi azokat a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodájára, megválaszolásra. A Műszaki Iroda valamennyi érdemi észrevételre választ állít össze.

 

Javaslataik, véleményük megküldésére, közreműködésükre számítva, tisztelettel:

 

Csillag Albert

 polgármester

Letölthető partnerségi szabályzatMersevát Község Honlapja - Copyright 2012