TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00032
 

Mersevát község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése

 

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00032

Kedvezményezett neve: Mersevát Község Önkormányzata

A Projekt címe: Mersevát község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 273 059 429 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.03.31.

 

A projekt célja a vízkárok enyhítése a csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésével, vízvisszatartás, beszivárogtatás elősegítése, valamint lefolyás szabályozás, csapadékvíz gazdálkodás kialakítása.

Mindezek révén biztosítható a vízkáresemények mértékének és előfordulásuk valószínűségének csökkentése, az érintett csapadékvíz elvezető hálózat hosszú távú üzembiztonsága, fenntarthatósága.

A tervezett belterületi csapadékvíz elvezető hálózat a Petőfi Sándor, a Kossuth Lajos és a Vidos József utcák, a Hargita utca a Kossuth Lajos utcáig, valamint a Dózsa György utca a katolikus templomig, és a levezető árkok szakaszait fedi le. A tervezési területen lehatárolt 2 db vízgyűjtő terület befogadója a Merseváti övcsatorna.

Az egyes számú vízgyűjtő terület főgyűjtője a tervezett CS-1-0-0 jelű csapadékvíz elvezető nyílt árok. Az árok a Merseváti övcsatornától, mint befogadótól indul és a Vidos József, a Petőfi és a Hargita utcákat fűzi fel.

A másik vízgyűjtő terület a 36 hrsz-ú közút, a Dózsa György és Kossuth Lajos utcák területén került lehatárolásra. A tervezett főgyűjtőkhöz csatlakoznak az utcák útárkaként megtervezett mellékgyűjtők.

A tervezett árkok vonalvezetése megegyezik a meglévő árkok nyomvonalvezetésével.

A projekt során 3 853 méter hosszban újul meg Mersevát bel- és csapadék-vízvédelmi rendszere.

A fejlesztés részeként a lakosság környezettudatosságának és vízgazdálkodással kapcsolatos ismereteinek bővítése érdekében szemléletformáló akcióra is sor kerül.

  • A beruházás engedélyes és kiviteli tervei elkészültek, hatályos vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik.
  • A közbeszerzési eljárás 2022.03.17-én megindításra került, az ajánlattételi határidőig két ajánlat érkezett be. A vállalkozási szerződés aláírására 2022. május 20-án került sor a nyertes ajánlattevővel.


Mersevát Község Honlapja - Copyright 2012