KEOP-7.1.3.0/09-2010/0015
 Mersevát Község Önkormányzata „Mersevát-Külsővat települések ivóvízminőség-javítása” című pályázatot nyújtott be a KEOP-2009-1.3.0. ivóvízminőség-javítás tárgyú felhívására.
A pályázat elnyerte a kért támogatást, így az első fordulóban a beruházás előkészítése a KEOP-7.1.3.0/09-2010/0015 számú projekt keretében 5.320.000 Ft összköltséggel, 4.522.000 Ft pályázati forrással megvalósul. A tervezett fejlesztés a két település egészséges és biztonságos vízellátását oldja meg. A meglévő vízbázison (2 db kút) kitermelt vizekben a vízkémiai vizsgálatok a 201/2001.(X.25.) Kormányrendeletben előírt határértékeknél magasabbak. A kutakból kitermelt víz ammónium tartalma 1,09 – 1,66 mg/l, a vas tartalma 0,14 mg/l, mangántartalma 0,03 mg/l. Az ammónia eltávolítása jelenleg nincs megoldva a vízellátó rendszeren.
Gondot okoz még, hogy Merseváton a korszerűtlen, horganyzott csőből készült bekötővezetékek és szerelvények, valamint azbesztcement gerincvezetékek rekonstrukcióra szorulnak.
A beruházás keretében technológia fejlesztéssel és a hálózaton elvégzett rekonstrukciós munkákkal teljesíthetők a rendeletben előírtak, Mersevát és Külsővat településeken a megfelelő minőségű vízszolgáltatás biztosítása. A kutak vízminősége alapján a merseváti meglévő vízmű telepen vas – mangán – ammónia eltávolítására alkalmas 28 m3/óra teljesítményű szűrőberendezés épül, így az ammónia eltávolítása törésponti klórozással és aktív szénszűrővel kerül biztosításra. A fejlesztés során a meglévő kutak átalakítása is szükséges, új szivattyúk kerülnek beépítésre. A tervek szerint 1067 m NA 80 azbesztcement nyomócső és 120 db 3” horganyzott vízbekötés cseréje is megtörténik.
A második fordulós pályázat beadására várhatóan 2012. február 16-ig kerül sor.
A projekt a jelenlegi üzemeltető VSIVÍZ Zrt. közreműködésével került előkészítésre, az önerő finanszírozását pedig a két érintett Önkormányzat közösen vállalta.A lakosság ivóvízminőséggel kapcsolatos véleménye közvélemény kutatás formájában került szondázásra, majd mindkét településen közmeghallgatások és lakossági fórumok keretében került sor tájékoztatásra mind az előkészítéssel mind pedig a konkrét megvalósítással kapcsolatban.
Az érintett települések vezetői kommunikációs felkészítésen is részt vettek…………,............majd pedig a szükséges tervek és Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészülte után a második fordulós, immáron a megvalósításra irányuló pályázat is benyújtásra került február végén az Energia Központ Nonprofit Kft-hoz. Ennek eredménye még a nyár elején várható.
Mersevát Község Honlapja - Copyright 2012