Településrendezési eszközök módosítási eljárása 8/3/2022 1:58:58 PM
 

H I R D E T M É N Y

Mersevát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, lakossági kérelem alapján, tárgyalásos eljárással kezdeményezte a község településrendezési eszközeinek módosítási eljárását.

Mersevát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2022. (VII. 20.) számú önkormányzati rendeletében döntött a Mersevát Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2007. (VI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról valamint a 30/2022. (VII. 19.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadásra került a 36/2007. (VI. 18.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv módosítása.

       A módosítás célja:

A 11/2021.(X.25.) számú határozat szerint:

1.)    A Képviselő-testület támogatta a hatályos településrendezési eszközök módosítását a Mersevát Dózsa utca 30. sz. alatti ingatlant is érintő építési hely korlátozás felülvizsgálatát. A 27 hrsz területet kiemelt fejlesztési területté minősítette a meglévő telephelyen működő vállalkozás bővítése, fejlesztése, új munkahelyek teremtése és ezáltal az önkormányzati bevételek növelése érdekében.

2.)    Jogharmonizációs célú módosítás az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) módosításáról szóló 190/2021. (IV.21.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján – tekintettel a 3.§-ban foglaltakra is – szükségessé vált a 8/2007. (VI.19.) önkormányzati rendelet (HÉSZ) jogharmonizációs célú módosítása. A módosítás lényege az OTÉK 4. számú melléklet 1. pontjának 2021. április 21. napjáig hatályos normaszövegének a HÉSZ normaszövegének részévé tétele. A fentiek alapján a HÉSZ a következő, új bekezdéssel egészül ki: „Minden lakás és üdülő önálló rendeltetési egység után egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani saját telken.”

3.)    A településszerkezeti terv csak a 2018. évi CXXXIX. törvény és a Vas megyei területrendezési terv előírásainak való megfeleléssel módosult, a területfelhasználás tekintetében nem változott.

Csillag Albert

polgármester

 

Letölthető dokumentumok:

- Végleges dokumentáció

- Rendelet és mellékletei

- Határozat és mellékleteiMersevát Község Honlapja - Copyright 2012