Településképi Arculati Kézikönyv 6/1/2017 4:21:09 PM
 
Javított Településképi Arculati Kézikönyv
Mersevát Településkép-védelmi rendelet tervezet
2017.11.27.

C/1950/7/2017

Tisztelt Merseváti Lakosok!

A törvényi rendelkezés alapján, a településképi követelményeket előíró Településképi Rendelet szakmai megalapozása érdekében készülő, Merseváti Településképi Arculati Kézikönyv összeállítása véleményezési szakaszba került.

Egyidejűleg megkezdődött az építéssel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító, a településszerkezet, táji környezet vagy helyi adottság miatt jelentős területekre, a helyi építészeti örökség védelmére, a reklámhordozók elhelyezésére és tilalmára vonatozó követelményeket tartalmazó Településképi Rendelet megalkotásának folyamata is.

Ennek alkalmával, Mersevát község partnerségi szabályzata szerint, a településrendezési dokumentumok készítésével megbízott, R. Takács Eszter főépítész asszony és a Pro-Arch Építész Stúdió Bt.munkatársai közreműködésével, ismételten

 LAKOSSÁGI FÓRUMOT tartunk,

 melyre tisztelettel várok minden kedves helyi lakost,

2017.szeptember 14-én (csütörtökön), 19.00 órai kezdettel, a Merseváti Faluházba (Mersevát, Iskola u. 1.).

A megbeszélés során bemutatásra kerül az összeállított Merseváti Településképi Arculati Kézikönyv munkaanyaga valamint a Településképi Rendelet előzetes tájékoztatási anyaga, melyekkel kapcsolatban, a fórum alkalmával szóban, illetve az azt követő nyolc napon belül, papír  alapon vagy elektronikus formában, minden lakossági észrevételt, javaslatot köszönettel fogadunk.

Az írásos észrevételeket a Tisztelt Lakosok, a polgármesterhez címzett, Mersevát Község Önkormányzata székhelyére (9531 Mersevát, Dózsa u. 39.) vagy a mersevatkvt@freemail.hu e-mail címre történő megküldéssel tehetik meg.

Részvételükre feltétlenül számítok.

Tisztelettel:

Csillag Albert

polgármester

 

Tájékoztató levél

Településképi Arculati Kézikönyv – előzetes tájékoztató munkaanyagMersevát Község Honlapja - Copyright 2012